2023 2024 2025

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Święto nietypowe
Święto instytucji państwowych
Święto państwowe


W 2024 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą wypada:
2 maja 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 2 maja 2025, czyli za 294 dni.
Dzień Polonii i Polaków za Granicą to stosunkowo nowe święto. Zostało ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Obchodzone jest od 2 maja 2002r.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony w uznaniu za "wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim". Święto przede wszystkim łączy Polaków mieszkających za granicą. Mogą poczuć dumę oraz łączność z krajem. Według danych statystycznych Polonia na świecie liczy sobie ponad 20 milionów osób. Są to nie tylko osoby, które wyemigrowały w ostatnich latach, ale także osoby które deklarują polskie pochodzenie. Część takich osób nigdy nie odwiedziło kraju swoich przodków i nie włada językiem polskim.

Dzień Polonii nie jest dniem wolnym od pracy, mimo że święto obchodzone jest w środku weekendu majowego.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

Wydarzenia tego samego dnia

2 maja 2024
św. Atanazego
Wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora kościoła.
2 maja 2024
św. Zygmunta
Wspomnienie świętego Zygmunta, króla i męczennika.
Obrazek pochodzi ze strony: wikimedia.org Autor: Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Michał Koziczyński