2023 2024 2025

Dzień Praw Zwierząt

Święto nietypowe


W 2024 roku Dzień Praw Zwierząt wypada:
22 maja 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 22 maja 2025, czyli za 314 dni.
Święto obchodzone od 1997, z inicjatywy Klubu Gaja.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

4 października 2024
Światowy Dzień Zwierząt
Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. Święto ustanowiono ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji, rozpoczynający Światowy Tydzień Zwierząt.

Wydarzenia tego samego dnia

22 maja 2024
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 20 grudnia 2000 roku
22 maja 2024
Europejski Dzień Walki z Otyłością
Od 2010; Światowy Dzień Walki z Otyłością, z inicjatywy WHO, Europejskiej Konferencji Ministerialnej Przeciwdziałania Otyłości z 2007 roku.