2023 2024 2025

Dzień Straży Gminnej

Święto nietypowe


W 2024 roku Dzień Straży Gminnej wypada:
29 sierpnia 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 44 dni.
Kolejne wypada 29 sierpnia 2025, czyli za 409 dni.
Dzień Strażnika Miejskiego. Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1997.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

29 sierpnia 2024
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 30 października 2009.