2022 2023 2024

Dzień Wagarowicza

Święto nietypowe


W 2023 roku Dzień Wagarowicza wypada:
21 marca 2023
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 marca 2024, czyli za -90 dni.
Uczniowie mogą wtedy niemal legalnie urwać się z lekcji, a nauczyciele przymykają na to oko. Wszystko - rzecz jasna - z troski o pielęgnowanie wielopokoleniowej tradycji!

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 marca 2023
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1966 roku.
21 marca 2023
Międzynarodowy Dzień Lasów
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 28 listopada 2012 roku
21 marca 2023
Początek kalendarzowej Wiosny
Umowna data początku wiosny.
21 marca 2023
Światowy Dzień Poezji
Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku.
21 marca 2023
Światowy Dzień Zespołu Downa
Święto obchodzone corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, ustanowione w 2005 roku, obchodzone od 2006 roku. Od 2012 obchodzone pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
21 marca 2023
Międzynarodowy Dzień Nouruz
Tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. Dzień ten został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 10 maja 2010 jako święto międzynarodowe obchodzone w dniu 21 marca.