2023 2024 2025

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Wspomnienie liturgiczne


W 2024 roku Męczeństwo św. Jana Chrzciciela wypada:
29 sierpnia 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 38 dni.
Kolejne wypada 29 sierpnia 2025, czyli za 403 dni.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

29 sierpnia 2024
Dzień Straży Gminnej
Dzień Strażnika Miejskiego. Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1997.
29 sierpnia 2024
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 30 października 2009.