2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji wypada:
4 czerwca 2024
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 4 czerwca 2025, czyli za 318 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 19 sierpnia 1982 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

4 czerwca 2024
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
Święto polskie wprowadzone uchwałą Sejmu w 2013