2019 2020 2021

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Święto nietypowe


W 2020 roku Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet wypada:
25 listopada 2020
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 25 listopada 2021, czyli za -11 dni.
Święto na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 grudnia 1999.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

5 listopada 2020
Międzynarodowy dzień przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych
Ustanowione przez państwa członkowskie ONZ w celu zwróceniu uwagi na przemoc w szkole która dotyka tysięcy dzieci.

Wydarzenia tego samego dnia

25 listopada 2020
Dzień Kolejarza
Polskie święto branżowe. Począwszy od roku 1981 Dniem Kolejarza ustanowiono dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy.
25 listopada 2020
bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
Wspomnienie dowolne błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy.
25 listopada 2020
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Święto ustanowione w 2002 roku w 100. rocznicę powstania zabawki ?miś? nazwanego na cześć Theodora (Teddego) Roosevelta.
25 listopada 2020
Dzień Bez Futra
Święto obchodzone w Polsce od 1994.