2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Święto nietypowe


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci wypada:
2 kwietnia 2021
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 2 kwietnia 2022, czyli za 124 dni.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

3 marca 2021
Światowy Dzień Pisarza
Święto ustanowione przez najstarszą międzynarodową organizacją literacką PEN. Ten dzień ma na celu popularyzowanie literatury, obronę wolności słowa oraz zacieśnianie więzów między twórcami.
23 kwietnia 2021
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Święto ustanowione przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Wydarzenia tego samego dnia

2 kwietnia 2021
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku
2 kwietnia 2021
św. Franciszka z Pauli
Wspomnienie świętego Franciszka z Pauli, pustelnika.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl