2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Święto nietypowe


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci wypada:
2 kwietnia 2021
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 2 kwietnia 2022, czyli za 285 dni.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

23 kwietnia 2021
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Święto ustanowione przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Wydarzenia tego samego dnia

2 kwietnia 2021
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku
2 kwietnia 2021
św. Franciszka z Pauli
Wspomnienie świętego Franciszka z Pauli, pustelnika.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl