2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci wypada:
2 kwietnia 2024
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 2 kwietnia 2025, czyli za 255 dni.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

3 marca 2024
Światowy Dzień Pisarza
Święto ustanowione przez najstarszą międzynarodową organizacją literacką PEN. Ten dzień ma na celu popularyzowanie literatury, obronę wolności słowa oraz zacieśnianie więzów między twórcami.
23 kwietnia 2024
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Święto ustanowione przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Wydarzenia tego samego dnia

2 kwietnia 2024
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku
2 kwietnia 2024
św. Franciszka z Pauli
Wspomnienie świętego Franciszka z Pauli, pustelnika.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl