2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Lasów

Święto nietypowe


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Lasów wypada:
21 marca 2021
Niedziela
Najbliższe wydarzenie wypada 21 marca 2022, czyli za 112 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 28 listopada 2012 roku

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

4 kwietnia 2021
Dzień Leśnika i Drzewiarza
Święto branżowe obchodzone w pierwszą niedzielę kwietnia. Świętują je osoby, które dbają o obszary leśne w naszym kraju.
2 maja 2021
Dzień Leśnika i Drzewiarza
Święto branżowe obchodzone w pierwszą niedzielę kwietnia. Świętują je osoby, które dbają o obszary leśne w naszym kraju.
6 czerwca 2021
Dzień Leśnika i Drzewiarza
Święto branżowe obchodzone w pierwszą niedzielę kwietnia. Świętują je osoby, które dbają o obszary leśne w naszym kraju.

Wydarzenia tego samego dnia

21 marca 2021
Międzynarodowy Dzień Inwalidów
Święto ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy.
21 marca 2021
Dzień Wagarowicza
Uczniowie mogą wtedy niemal legalnie urwać się z lekcji, a nauczyciele przymykają na to oko. Wszystko - rzecz jasna - z troski o pielęgnowanie wielopokoleniowej tradycji!
21 marca 2021
Światowy Dzień Zespołu Downa
Święto obchodzone corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, ustanowione w 2005 roku, obchodzone od 2006 roku. Od 2012 obchodzone pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
21 marca 2021
Światowy Dzień Poezji
Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku.
21 marca 2021
Międzynarodowy Dzień Nouruz
Tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. Dzień ten został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 10 maja 2010 jako święto międzynarodowe obchodzone w dniu 21 marca.
21 marca 2021
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1966 roku.
21 marca 2021
Początek kalendarzowej Wiosny
Umowna data początku wiosny.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl