2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Lasów

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Lasów wypada:
21 marca 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 marca 2025, czyli za 243 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 28 listopada 2012 roku

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

7 kwietnia 2024
Dzień Leśnika i Drzewiarza
Święto branżowe obchodzone w pierwszą niedzielę kwietnia. Świętują je osoby, które dbają o obszary leśne w naszym kraju.
5 maja 2024
Dzień Leśnika i Drzewiarza
Święto branżowe obchodzone w pierwszą niedzielę kwietnia. Świętują je osoby, które dbają o obszary leśne w naszym kraju.
2 czerwca 2024
Dzień Leśnika i Drzewiarza
Święto branżowe obchodzone w pierwszą niedzielę kwietnia. Świętują je osoby, które dbają o obszary leśne w naszym kraju.

Wydarzenia tego samego dnia

21 marca 2024
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1966 roku.
21 marca 2024
Początek kalendarzowej Wiosny
Umowna data początku wiosny.
21 marca 2024
Światowy Dzień Poezji
Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku.
21 marca 2024
Dzień Wagarowicza
Uczniowie mogą wtedy niemal legalnie urwać się z lekcji, a nauczyciele przymykają na to oko. Wszystko - rzecz jasna - z troski o pielęgnowanie wielopokoleniowej tradycji!
21 marca 2024
Światowy Dzień Zespołu Downa
Święto obchodzone corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, ustanowione w 2005 roku, obchodzone od 2006 roku. Od 2012 obchodzone pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
21 marca 2024
Międzynarodowy Dzień Nouruz
Tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. Dzień ten został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 10 maja 2010 jako święto międzynarodowe obchodzone w dniu 21 marca.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl