2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie wypada:
9 sierpnia 2021
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie będzie za 49 dni.
Kolejne wypada 9 sierpnia 2022, czyli za 414 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 23 grudnia 1994

Występowanie w kalendarzach