2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie wypada:
9 sierpnia 2024
Piątek
Najbliższe wydarzenie będzie za 24 dni.
Kolejne wypada 9 sierpnia 2025, czyli za 389 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 23 grudnia 1994

Występowanie w kalendarzach