2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Migrantów

Święto nietypowe


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Migrantów wypada:
18 grudnia 2021
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 10 dni.
Kolejne wypada 18 grudnia 2022, czyli za 375 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 4 grudnia 2000 roku.

Występowanie w kalendarzach