2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Migrantów

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Migrantów wypada:
18 grudnia 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 155 dni.
Kolejne wypada 18 grudnia 2025, czyli za 520 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 4 grudnia 2000 roku.

Występowanie w kalendarzach