2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków wypada:
18 kwietnia 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 18 kwietnia 2025, czyli za 271 dni.
Święto od 1983 ustanowione przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

18 kwietnia 2024
Światowy Dzień Krótkofalowca
Święto obchodzone w rocznicę powołania IARU w 1925
18 kwietnia 2024
Dzień Pacjenta w Śpiączce
Święto polskie wprowadzone na mocy uchwały Sejmu z 2012