2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur wypada:
26 czerwca 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 26 czerwca 2025, czyli za 345 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1997 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

26 czerwca 2024
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1987.