2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt wypada:
10 grudnia 2024
Wtorek
Najbliższe wydarzenie będzie za 147 dni.
Kolejne wypada 10 grudnia 2025, czyli za 512 dni.
Święto uchwalone 21 września 1977 przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

4 października 2024
Światowy Dzień Zwierząt
Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. Święto ustanowiono ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji, rozpoczynający Światowy Tydzień Zwierząt.

Wydarzenia tego samego dnia

10 grudnia 2024
Dzień Praw Człowieka
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1950 roku, rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.
10 grudnia 2024
Dzień Odlewnika
Polskie święto branżowe.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl