2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi

Święto nietypowe
Święto ONZ
Zdrowie


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi wypada:
26 czerwca 2021
Sobota
Najbliższe wydarzenie wypada 26 czerwca 2022, czyli za 200 dni.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

26 czerwca 2021
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1987.

Wydarzenia tego samego dnia

26 czerwca 2021
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1997 roku.
26 czerwca 2021
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1987.