2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi

Święto nietypowe
Święto ONZ
Zdrowie


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi wypada:
26 czerwca 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 26 czerwca 2025, czyli za 349 dni.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

26 czerwca 2024
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1987.

Wydarzenia tego samego dnia

26 czerwca 2024
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1997 roku.
26 czerwca 2024
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1987.