2020 2021 2022

Międzynarodowy dzień przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych

Święto nietypowe
Święto UNESCO
Wydarzenie szkolne
Święto ONZ


W 2021 roku Międzynarodowy dzień przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych wypada:
4 listopada 2021
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 3 listopada 2022, czyli za 162 dni.
4 listopada to w kalendarzu święto o nazwie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych. Jest ono stosunkowo nowe, bowiem zostało ogłoszone przez państwa członkowskie ONZ dopiero w 2019 roku.

Przemoc w szkole dotyka ogromną liczbę młodszych dzieci i nastolatków: zgodnie z raportem UNESCO ofiarą agresji, czy to fizycznej czy słownej poprzez urządzenia mobilne, pada co trzecie dziecko na świecie. Według słów inicjatora wydarzenia obchody tego święta to ?poważny krok mający na celu zapobiec i wyeliminować przemoc w szkołach, w tym także przemoc cyfrową. Wiemy, co działa: poprzez [...] współpracę ze społecznościami chcemy lepiej monitorować sytuację, szkolić nauczycieli i tworzyć przyjazne środowiska w szkołach" Temat przeciwdziałania przemocy jest o tyle istotny, że wszelkie nękania dzieci stanowią pogwałcenie ich prawa do edukacji, zdrowia i dobrobytu. Dlatego też do obchodów i szerzenia idei tego święta są zachęcane wszystkie kraje, organizacje obywatelskie oraz każdy z nas z osobna: wszyscy mamy bowiem społeczny obowiązek, aby starać się zmienić sytuację dzieci doświadczających przemocy.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

2 października 2021
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ z 15 czerwca 2006 roku, zainspirowanej poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego.
19 listopada 2021
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci
Święto powstałe z inicjatywy Fundacji ?Światowy Szczyt Kobiet?, WWSF
25 listopada 2021
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
Święto na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 grudnia 1999.

Wydarzenia tego samego dnia

4 listopada 2021
św. Karola Boromeusza
Wspomnienie obowiązkowe świętego Karola Boromeusza, biskupa.