2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Rodzin

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Rodzin wypada:
15 maja 2021
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 67 dni.
Kolejne wypada 15 maja 2022, czyli za 432 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 20 września 1993

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

15 maja 2021
Dzień Polskiej Niezapominajki
Dzień nawołujący do szacunku dla przyrody w połączeniu z wrażliwością, życzliwością i pamięcią nakierowaną na drugiego człowieka.