2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Rodzin

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Rodzin wypada:
15 maja 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 15 maja 2025, czyli za 298 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 20 września 1993

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

15 maja 2024
Dzień Polskiej Niezapominajki
Dzień nawołujący do szacunku dla przyrody w połączeniu z wrażliwością, życzliwością i pamięcią nakierowaną na drugiego człowieka.