2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej wypada:
22 maja 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 22 maja 2025, czyli za 314 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 20 grudnia 2000 roku

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

22 maja 2024
Dzień Praw Zwierząt
Święto obchodzone od 1997, z inicjatywy Klubu Gaja.
22 maja 2024
Europejski Dzień Walki z Otyłością
Od 2010; Światowy Dzień Walki z Otyłością, z inicjatywy WHO, Europejskiej Konferencji Ministerialnej Przeciwdziałania Otyłości z 2007 roku.