2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

Święto nietypowe


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych wypada:
29 sierpnia 2021
Niedziela
Najbliższe wydarzenie wypada 29 sierpnia 2022, czyli za 273 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 30 października 2009.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

29 sierpnia 2021
Niedziela handlowa
Niedziela w którą sklepy mogą być otwarte ponieważ nie obowiązuje zakaz handlu.
29 sierpnia 2021
Dzień Straży Gminnej
Dzień Strażnika Miejskiego. Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1997.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl