2022 2023 2024

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

Święto nietypowe


W 2023 roku Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych wypada:
29 sierpnia 2023
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 29 sierpnia 2024, czyli za 94 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 30 października 2009.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

29 sierpnia 2023
Dzień Straży Gminnej
Dzień Strażnika Miejskiego. Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1997.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl