2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Święto nietypowe


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii wypada:
26 czerwca 2021
Sobota
Najbliższe wydarzenie wypada 26 czerwca 2022, czyli za 205 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1987.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

Wydarzenia tego samego dnia

26 czerwca 2021
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1997 roku.