2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

Święto nietypowe


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych wypada:
6 listopada 2021
Sobota
Najbliższe wydarzenie wypada 6 listopada 2022, czyli za 338 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 5 listopada 2001 roku[295] z inicjatywy UNEP-u.

Występowanie w kalendarzach