2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych wypada:
6 listopada 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 108 dni.
Kolejne wypada 6 listopada 2025, czyli za 473 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 5 listopada 2001 roku[295] z inicjatywy UNEP-u.

Występowanie w kalendarzach