2020 2021 2022

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Święto państwowe


W 2021 roku Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką wypada:
24 marca 2021
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 24 marca 2022, czyli za 111 dni.
Święto państwowe wprowadzone na mocy uchwały Sejmu z 2018

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

24 marca 2021
Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 21 grudnia 2010 roku.
24 marca 2021
Światowy Dzień Gruźlicy
Święto wyznaczone przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882.
24 marca 2021
Międzynarodowy Dzień Iluzjonistów
Święto ustanowione przez I.A.I. International Association of Illusionists w dniu 31 października 2014 roku. Data 24 marca to dzień urodzin | Harry?ego Houdiniego
24 marca 2021
Narodowy Dzień Życia
Święto polskie wprowadzone na mocy uchwały Sejmu z 2004