2023 2024 2025

Powszechny Dzień Dziecka

Święto nietypowe


W 2024 roku Powszechny Dzień Dziecka wypada:
20 listopada 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 131 dni.
Kolejne wypada 20 listopada 2025, czyli za 496 dni.
Dzień Ochrony Praw Dziecka. Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z roku 1954. Obchodzone w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka. z roku 1959 oraz Konwencji o prawach dziecka z roku 1989.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

20 listopada 2024
bł. Rafała Kalinowskiego
Wspomnienie obowiązkowe błogosławionego Rafała Kalinowskiego, kapłana.
20 listopada 2024
Dzień Industrializacji Afryki
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 grudnia 1989 roku.