2023 2024 2025

św. Ambrożego

Wspomnienie liturgiczne


W 2024 roku św. Ambrożego wypada:
7 grudnia 2024
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 138 dni.
Kolejne wypada 7 grudnia 2025, czyli za 503 dni.
Wspomnienie świętego Ambrożego, biskupa i doktora kościoła.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

7 grudnia 2024
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 6 grudnia 1996 roku z inicjatywy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).