2023 2024 2025

św. Antoniego Marii Clareta

Wspomnienie liturgiczne


W 2024 roku św. Antoniego Marii Clareta wypada:
24 października 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 94 dni.
Kolejne wypada 24 października 2025, czyli za 459 dni.
Wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

24 października 2024
Dzień Narodów Zjednoczonych
Święto obchodzone w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 31 października 1947.
24 października 2024
Dzień Walki z Otyłością
Święto powstałe z inicjatywy WHO i Europejskiej Konferencji Ministerialnej w sprawie Walki z Otyłością.
24 października 2024
Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1972 roku.