2023 2024 2025

św. Ignacego z Loyoli

Wspomnienie liturgiczne


W 2024 roku św. Ignacego z Loyoli wypada:
31 lipca 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 10 dni.
Kolejne wypada 31 lipca 2025, czyli za 375 dni.
Wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, kapłana. Założyciela zakonu jezuitów.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

31 lipca 2024
Dzień Skarbowości
Święto polskie wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów z 2008 roku, istnieje na mocy ustawy z 2010