2020 2021 2022

św. Jana Nepomucena

Wspomnienie liturgiczne


W 2021 roku św. Jana Nepomucena wypada:
21 maja 2021
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 maja 2022, czyli za 164 dni.
Wspomnienie świętego Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 maja 2021
Dzień Kadeta
Święto na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej
21 maja 2021
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 grudnia 2002[106] w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku