2023 2024 2025

św. Jana Nepomucena

Wspomnienie liturgiczne


W 2024 roku św. Jana Nepomucena wypada:
21 maja 2024
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 maja 2025, czyli za 303 dni.
Wspomnienie świętego Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 maja 2024
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 grudnia 2002[106] w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku
21 maja 2024
Dzień Kadeta
Święto na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej