2020 2021 2022

Światowy Dzień AIDS

Święto nietypowe


W 2021 roku Światowy Dzień AIDS wypada:
1 grudnia 2021
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 163 dni.
Kolejne wypada 1 grudnia 2022, czyli za 528 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1988[330] z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Występowanie w kalendarzach

Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl