2023 2024 2025

Światowy Dzień AIDS

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień AIDS wypada:
1 grudnia 2024
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 142 dni.
Kolejne wypada 1 grudnia 2025, czyli za 507 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1988[330] z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Występowanie w kalendarzach

Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl