2023 2024 2025

Światowy Dzień Jajka

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień Jajka wypada:
11 października 2024
Piątek
Najbliższe wydarzenie będzie za 91 dni.
Kolejne wypada 10 października 2025, czyli za 455 dni.
Święto obchodzone z inicjatywy Międzynarodowej Komisji ds. Jaj (IEC ? International Egg Commission)

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

11 października 2024
Międzynarodowy Dzień Dziewczynek
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2011.
11 października 2024
Dzień Wychodzenia z Szafy
Został ustanowiony w 1988 roku i upamiętnia marsz osób LGBT w Waszyngtonie, który odbył się rok wcześniej i zgromadził około 500 000 osób domagających się zrównania ich praw.