2020 2021 2022

Światowy Dzień Kosmosu

Święto nietypowe


W 2021 roku Światowy Dzień Kosmosu wypada:
21 maja 2021
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 maja 2022, czyli za 164 dni.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 maja 2021
św. Jana Nepomucena
Wspomnienie świętego Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.
21 maja 2021
Dzień Kadeta
Święto na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej
21 maja 2021
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 grudnia 2002[106] w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku