2020 2021 2022

Światowy Dzień Kosmosu

Święto nietypowe


W 2021 roku Światowy Dzień Kosmosu wypada:
21 maja 2021
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 maja 2022, czyli za 331 dni.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 maja 2021
Dzień Kadeta
Święto na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej
21 maja 2021
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 grudnia 2002[106] w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku
21 maja 2021
św. Jana Nepomucena
Wspomnienie świętego Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.