2023 2024 2025

Światowy Dzień Misyjny Dzieci

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień Misyjny Dzieci wypada:
6 stycznia 2024
Sobota
Najbliższe wydarzenie wypada 6 stycznia 2025, czyli za 174 dni.
Święto kościelne obchodzone w Kościele Katolickim, ustanowione w 1950r. przez papieża Piusa XII. W Polsce Światowy Dzień Misyjny Dzieci obchodzony był po raz pierwszy w 1984r. To patronalne święto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Tego dnia najmłodsi poprzez modlitwę wyrażają swoją solidarność z potrzebującymi rówieśnikami, mieszkającymi w krajach misyjnych. Chodzi tutaj głównie o ubogie rejony lub miejsca ogarnięte wojną. Dzieci, które uczestniczą we mszy świętej często przebierają się w specjalne stroje, które symbolizują wszystkie kontynenty. Święto jest okazją do oficjalnego i uroczystego przyjęcia najmłodszych misjonarzy do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ten dzień ma zwrócić uwagę wiernych na to, jak dzieci angażują się w dzieło misyjne. Dodatkowym celem Światowego Dnia Misyjnego Dzieci jest wychowanie najmłodszych w duchu zasad Kościoła Katolickiego, uwrażliwienie ich na potrzeby bliźnich i wzbudzenie w nich chęci niesienia pomocy potrzebującym. Uczą się w ten sposób, jak wiele radości potrafi przynieść ofiarowanie czegoś innym.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

29 maja 2024
Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 11 grudnia 2002 roku

Wydarzenia tego samego dnia

6 stycznia 2024
Dzień Filatelisty
Dzień Filatelisty upamiętnia powołanie w 1893 roku w Krakowie "Klubu Filatelistów".
6 stycznia 2024
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Potocznie zwana Świętem Trzech Króli to uczczenie objawienia się Boga człowiekowi i jego obecność w historii ludzkości.
Obrazek pochodzi ze strony: Pexels Autor: Dazzle Jam