2023 2024 2025

Światowy Dzień Oceanów

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień Oceanów wypada:
8 czerwca 2024
Sobota
14 czerwca 2024
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 8 czerwca 2025, czyli za 322 dni.
Święto ustanowione na Szczycie Ziemi w 1992 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowione w 2008. Pierwsze obchody w ONZ odbyły się w 2009.

Występowanie w kalendarzach

Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl