2020 2021 2022

Światowy Dzień Osteoporozy

Święto nietypowe


W 2021 roku Światowy Dzień Osteoporozy wypada:
20 października 2021
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 20 października 2022, czyli za 316 dni.
Powstało z inicjatywy IOF

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

20 października 2021
Światowy Dzień Statystyki
Święto ustanowione na mocy rezolucji 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Święto obchodzone co pięć lat.
20 października 2021
Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego
Święto upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego.
20 października 2021
św. Jana Kantego
Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.
20 października 2021