2023 2024 2025

Światowy Dzień Osteoporozy

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień Osteoporozy wypada:
20 października 2024
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 91 dni.
Kolejne wypada 20 października 2025, czyli za 456 dni.
Powstało z inicjatywy IOF

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

20 października 2024
Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego
Święto upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego.
20 października 2024
św. Jana Kantego
Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.
20 października 2024
20 października 2024
Światowy Dzień Statystyki
Święto ustanowione na mocy rezolucji 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Święto obchodzone co pięć lat.