2023 2024 2025

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci wypada:
12 czerwca 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 12 czerwca 2025, czyli za 326 dni.
Święto ustanowione w 2002 przez ILO.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

12 czerwca 2024
Święto Biura Ochrony Rządu
Święto polskie wprowadzone ustawą z 2001