2020 2021 2022

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2021 roku Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą wypada:
17 czerwca 2021
Czwartek
17 września 2021
Piątek
Najbliższe wydarzenie będzie za 85 dni.
Kolejne wypada 17 czerwca 2022, czyli za 358 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 30 stycznia 1995

Występowanie w kalendarzach