2020 2021 2022

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Święto nietypowe


W 2021 roku Światowy Dzień Walki z Rakiem wypada:
4 lutego 2021
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 4 lutego 2022, czyli za 63 dni.
Święto ONZ i WHO, ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu.

Występowanie w kalendarzach