2022 2023 2024

Światowy Dzień Zespołu Downa

Święto nietypowe


W 2023 roku Światowy Dzień Zespołu Downa wypada:
21 marca 2023
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 marca 2024, czyli za -90 dni.
Święto obchodzone corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, ustanowione w 2005 roku, obchodzone od 2006 roku. Od 2012 obchodzone pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 marca 2023
Światowy Dzień Poezji
Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku.
21 marca 2023
Dzień Wagarowicza
Uczniowie mogą wtedy niemal legalnie urwać się z lekcji, a nauczyciele przymykają na to oko. Wszystko - rzecz jasna - z troski o pielęgnowanie wielopokoleniowej tradycji!
21 marca 2023
Międzynarodowy Dzień Nouruz
Tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. Dzień ten został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 10 maja 2010 jako święto międzynarodowe obchodzone w dniu 21 marca.
21 marca 2023
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1966 roku.
21 marca 2023
Międzynarodowy Dzień Lasów
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 28 listopada 2012 roku
21 marca 2023
Początek kalendarzowej Wiosny
Umowna data początku wiosny.