2022 2023 2024

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Dzień wolny od pracy
Święto kościelne
Święto nakazane


W 2023 roku Uroczystość Narodzenia Pańskiego wypada:
25 grudnia 2023
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 25 grudnia 2024, czyli za 190 dni.
Uroczystość Bożego Narodzenia świętowana jest od początków chrześcijaństwa. Jej obecna forma kształtowana jest przez lata tradycji, różnych w zależności od kraju i regionu. Bezpośrednio poprzedza ją Wigilia Bożego Narodzenia, od której większość chrześcijan rozpoczyna obchody święta, gromadząc się przy wspólnym stole. Uroczystość Bożego Narodzenia przypomina o wcieleniu Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, by zbawić ludzkość od wiecznej kary. Chrześcijanie świętują, że Bóg przyjął ludzką postać, ze wszystkimi jej ograniczeniami i wadami. Na Uroczystość Bożego Narodzenia należy patrzeć jako na bezpośredni początek zbawczego dzieła. Uroczystość ta jest świętowana w zdecydowanej większości wyznań chrześcijańskich. Wierzący odwiedzają w tym czasie kościoły na uroczystej mszy. Śpiewane jest uroczyste Te Deum. Nierzadko organizowane są także jasełka bądź też koncerty kolęd. W niektórych miejscach w Polsce praktykowane jest kolędowanie, w którym kolędnicy chodzą po domach, śpiewając kolędy i pastorałki.

Występowanie w kalendarzach

Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl