2020 2021 2022

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Święto kościelne


W 2021 roku Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wypada:
8 grudnia 2021
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 5 dni.
Kolejne wypada 8 grudnia 2022, czyli za 370 dni.
8 grudnia Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to szczególny dzień, w którym czcimy Maryję, jako osobę wolną od grzechu pierworodnego. Jest to zasługa szczególnej Bożej Łaski. Wydarzenie to pokazuje szczególną rolę Matki Bożej.
Bóg, wybierając Maryję, aby została matką Syna Bożego, obdarzył ją pełną łaską i uczynił wolną od grzechu pierworodnego. Tego dnia dziękujemy Bogu za przywilej udzielony Maryi, jednocześnie wypraszając łaskę do walki z grzechem. Jest to czas Adwentu, więc można potraktować to jako zaproszenie do kompletacji Maryi, jako osoby pełnej łaski, zanim skupimy się na tajemnicy Betlejem.
Ten szczególny dzień związany jest z Dogmatem Niepokalanego Poczęcia, który został ogłoszony 8 grudnia 1854 r. przez Piusa IX bullą Ineffabilis Deus.
Miało to miejsce w bazylice św. Piotra w Rzymie przy 54 kardynałach i 140 arcybiskupach i biskupach. Podczas objawienia w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ten dogmat, przedstawiając się Bernardecie Soubirous słowami: ?Jestem Niepokalane Poczęcie?.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

8 grudnia 2021
Dzień Kupca
Polskie święto branżowe. Ustanowione w dzień wspomnienia Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, zwanej Matką Bożą Kupiecką.